02155726625       02155709450        02155734515        نمابر : 02155722586   info@rahsaz-mashin.ir           

محصولات جدید

پمپ سه گوش

پمپ سه گوش ( پمپ تسمه ای )موتور دویتس 1013 اصلی

بیل مکانیکی HE100 , A900

 

آدرس : تهران، خیابان قزوین، دوراهی قپان،پلاک 964
تلفن : 55734515- 021     نمابر : 55722586 - 021

F

منو سایت