02155726625       02155709450        02155734515        نمابر : 02155722586   info@rahsaz-mashin.ir           

محصولات جدید

LIEBHERR

پمپ سرو بیل مکانیکی لیبهر R912

هیدروموتور فن بیل مکانیکی لیبهر A,R912

آدرس : تهران، خیابان قزوین، دوراهی قپان،پلاک 964
تلفن : 55734515- 021     نمابر : 55722586 - 021

F

منو سایت